عرفان واعتراض – خلیفه دیکتاتور دمشق!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

اگر اسلام می خواهد با دیکتاتوری خلیفۀ دمشق

زنده بماند ، همان بهتر که بمیرد و
نماند!

در جاییکه انوار خدا نیست ،

حکومت ظلم و تاریکی ست

body1]

 اسمش و هدفش هر چه میخواهد باشد.

دروغ است. دروغ است!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
خلیفه دیکتاتور دمشق، عرفان واعتراض، بشاراسدقاتل، حکومت ظلم، نورخدا، مرگ اسلام،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink