عرفان واعتراض – خریدهمسربادلار!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Buy Wives With Dollars! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

چون ثروتم رفت

غرورم رفت

و سپس همسرم رفت

و بعد ، همۀ آرزوها و رؤیاهایم !

body1]

و حال که تورم بیداد میکند و نرخ خرید همسر

با دلار محاسبه میشود

توان خرید همسری مناسب را از دست داده ام!!!

و در نتیجه ، مانده ام ، تنها و بدون عشق!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
Buy Wives With Dollars، خریدهمسربادلار، حرف دل، تورم،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink