عرفان واعتراض – خرزهره و زهر! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

راه من

 زین راه این قافله

راه دگر است

سودای تو خرزهره و زهر است

 و

از من

شکر است 

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

body1]

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
خرزهره وخر، شکر، عرفان واعتراض، قافله، سودا،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink