عرفان واعتراض – حاکمان ظلمت ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Darkness rulers! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

چه ها کز این ستمکاران  اهل دین کشیدم

چه شب ها که شراب خون دل من سر کشیدم

ز سوز آتش دل ناگهان یک شب به رؤیا

body1]

به تلخی آنچنان آهی کشیدم

که جمله حاکمان وقت ظلمت را

به قعر آتش دوزخ کشیدم !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
حاکمان ظلمت، عرفان واعتراض، قعردوزخ، Darkness rulers، ستمکاران اهل دین، شراب خون دل،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink