عرفان واعتراض – جنگل وحشی!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Wild jungle! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

اندکی

صبر می باید

ما

ز این دشت پر از خون

ز این جنگل وحشی

عبور

خواهیم کرد!

لاوو

لاو

Sheroerfanoeteraz.rozsite.com

عرفان و اعتراض

 

body1]

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
Wild jungle، جنگل وحشی، دشت پرخون، صبر،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink