عرفان واعتراض – جستجوی عبث!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Wrong search! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

عمری

جوی های حقیری را  که به گودال ها می ریخت

جستم !

تا که شاید مرواریدی به دست آرم گرانبها

body1]

غافل آنکه

خود ، دریای وسیعی بودم

خود ، دنیای عظیمی بودم

با هزاران گوهر نایافته!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
Wrong search، جستجوی عبث، گرانبها، گوهر، جوی حقیر، دریای وسیع،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink