عرفان واعتراض – تو شب بیحاصلم !(عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

من به ناچار میروم راه سفر

میشوم  از تو جدا  ،میروم راه دگر

می روم  خنده به  لب در ظاهر

در نهان  ای گل من خونین دلم

body1]

میروم ، دست بدار از دل من

ای تو رؤیای شب بیحاصلم !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، عشق، 
برچسب ها :
توشب بیحاصلم، راه سفر، خونین دلم، خنده بلب، رویای شب،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink