عرفان واعتراض – تو بزرگی!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) You’re great! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

اینقدر
خودت را سرگرم کارهای کوچک مکن

اینقدر
دنباله روی دیگران مباش

body1]

تو آنقدر بزرگ هستی

 که دیگران از تو تقلید و پیروی کنند.

 و نه تو از دیگران !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
تو بزرگی، You’re great، عرفان واعتراض، پیروی کردن، تقلید، مقلد،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink