عرفان واعتراض – تأسف بهتر از تأثر است !(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

تأسف بهتر از تأثر است !

زیرا غالباً آدم پشیمان و متأسف ،بنا بر عقل و اراده ،

 در پی جبران
گذشته است.

body1]

اما آدم متأثر ، چون از خشم و اندوه و غمش کاسته شود ،

کارهای نادرست خویش را از یاد خواهد برد.

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
تأسف بهتر از تأثر است، پشیمان، اندوهگین، عقل واراده،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink