عرفان واعتراض – بوی خوب سیرداغ ! شعر:محمد کدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

 امروز

در بوی
سیر داغ

پیاز داغ

و کشکی
که برای فقیرانه

نهارمان
می جوشید

body1]

زندگی را دیدم

و دانستم

زندگی جمع همین جزیی هاست

زندگی جمع همین ناچیزهاست

زندگی جمع همین لذت هاست

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض           

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
بوی سیرداغ، زندگی، فقیرانه، جوشش، کشک، نهارمان،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink