عرفان واعتراض – بوی جنگ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The smell of war! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

بوی جنگ!

The smell of
war!

Poem:
Mohammad Khodkhodaee

من در اینجا هر چه میبینم غم و درد است

همه رنج است و اندوه

آه سرد است

body1]

سفره ها خالی ز برگ

بوی جنگ و بوی مرگ

هر چه میبینم در این بوستان گورستان

گل زرد است !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
بوی جنگ، The smell of war، عرفان واعتراض، بوی مرگ، گورستان، بوستان، گورستان جنگ،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink