عرفان واعتراض – بودش در آغوش من!(عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Was in my arms! Poem:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

بودش در آغوش من!(عشق)

شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

Was in my arms!

Poem:mohammad kadkhodaie

خفته بودش  تنگ، 
او  در آغوش من

همی بوسه می زد بر
سر و دوش من

تو را دوست دارم ای
عشق من

بی وقفه می گفت در
گوش من

body1]

چو بگذشت صباحی از عشقش به من

همه نیش شد همویی ، که بودش نوش من

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، عشق، 
برچسب ها :
Was in my arms، بودش در آغوش من، نوش من، نیش من، صباحی، سرودوش،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink