عرفان واعتراض – بودایی مسلمان ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I am a Buddhist Muslim! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

من نمازم به بتخانۀ بودا

دعایم به کلیسا

کعبه ام
جانب آذرگه زرتشت

زیارتگه
من سوی خرابات مغان است

body1]

ای دوست هر آنجا که می و مطرب و ساقی ست

اشک و غم و ماتم همه فانی ست

عشق و صنم و بادۀ خُلّص همه باقی ست

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، عرفان، 
برچسب ها :
بودایی مسلمان، عرفان واعتراض، آذرگه زرتشت، خرابات مغان، دعای کلیسا، I am a Buddhist Muslim، بادهخلص،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink