عرفان واعتراض – بهشت راسه طلاقه کردم!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) I divorced Paradise! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

آهای! 
تقسیم کنندگان بهشت و جهنم

امروز نان نقدم  دهید

تا با شکم سیر به جهنم بروم

من بهشت نسیه فردا را  که پاداش گرسنگی  امروز من باشد

سه طلاقه کرده و به شما بخشیدم!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

body1]

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
I divorced Paradise، بهشت راسه طلاقه کردم، جهنم، بهشت نسیه،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink