عرفان واعتراض – بزن قانون بزن رود! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

بیا مطرب بزن یک پردۀ

قانون*

در این شهر بدون داد و قانون!

بیا مطرب  بزن یک پردۀ

رود**

body1]

در این شهری که مرده است در آن

هر چشمه و رود!

بیا مطرب  بزن قانون

بزن رود !

*=یک نوع سازبادی

**رود-یک نوع ساز

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
بزن مطرب، پرده رود، پرده قانون، عرفان واعتراض، چشمه ورود،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink