عرفان واعتراض – بردر میخانه مرو! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

زهد فروشِ خود فروش را تو بگو

زین سپس بر در میخانه مرو

چونکه زیرا بر در میخانه رفتن

کار هر 
رجالۀ دجال نیست !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

body1]

نوع مطلب :
شعر، عرفان، 
برچسب ها :
بردرمیخانه مرو، زهدفروش، خودفروش، رجاله، دجال،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink