عرفان واعتراض – برجام باشد ونباشد! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

برجام باشد و نباشد ،

خود و فرزندانمان بیکاریم

گرسنه ایم

کودکان کار و روسپیگری رو به افزایش است

body1]

و ما مردمی غمگینیم

اما

راضی به تحقیر کشورمان نیز ، نیستیم!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
برجام باشدیانباشد، گرسنگی، روسپیگری، بیکاری، کودکان کار،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink