عرفان واعتراض – برای پایان دشمنیها!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) To end the hostilities


برای پایان دشمنی ها

و نجات آنچه از دست رفته

کافی ست

محبت را

سرلوحۀ  روابط خویش قرار دهیم

اعتماد ،

خود خواهد آمد !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink