عرفان واعتراض – بذرقیام میکارن!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Seed of the uprising! Poem:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

تُو شهر ما دردها هزار هزار تاست

دست و پای مردمای ما بسته ست

پلهای پشت سرشون شکسته ست

روبروشون جنگل پر ز خاره

پشت سرا  میدون  کارزاره

body1]

کودک کار تُو فصل سرد سرما

بیچاره کوچه گرده!

جوون ما با اعتیاد مشغول رفع درده

امان ز فصل سرما

کلبه هامون بی آتیش و بی گرما

اونجا که مردمانش ، تُو سفره نون ندارن

شکر خدا نداره !

بذر قیام می کارن!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
بذرقیام میکارن، Seed of the uprising، میدان کارزار، اعتیاد، کودک کار، فصل سرما،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink