عرفان واعتراض – بت را سرنگون میکنیم!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) We overthrow idols! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

یک روز به همین زودی ها

قلاده ها را از گردنهایمان

و زنجیرها را از پاهایمان

به دور خواهیم افکند !

body1]

یک روز به همین زودی ها

بت شب را در محضر صبح ، گردن خواهیم زد

و  فرمانهایش را ، در آتش بر افروختۀ عصیان هایمان

خاکستر خواهیم کرد

و از آن پس ،

 سوگند خواهیم خورد در محضر آفتاب و نور

که تنها ، تقلید خواهیم کرد  از  معرفت و شعور

و دیگر هیچ !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
We overthrow idols، بت را سرنگون میکنیم، قلاده، زنجیر، تقلید، محضرصبح، عصیان،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink