عرفان واعتراض – بال پرواز!نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Flight wings! Author: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

آنچه ما را

 از  شوق  پرواز
 باز  میدارد

فقدان بال پرواز نیست

بلکه  ایمان

 به پرواز نکردن  است!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

body1]

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
Flight wings، بال پرواز، ایمان، فقدان بال،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink