عرفان واعتراض – باغ دل!(عاشقانه)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Garden of hearts! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

من
به گل ها  همه گفتم

که امسال

بهار در دل من می شکفد

باغ
دل باز ، ز عشق صنمی گل داده ست

body1]

دگر امروز

تفرج گه عشاق زمانه همه در قلب من است !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، عشق، 
برچسب ها :
Garden of hearts، باغ دل، صنم، عشاق، تفرج گاه،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink