عرفان واعتراض – ایجاد زندانهای متعدد!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Multiple prisons Author: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

ایجاد زندان و دادگاه و دادسراهای متعدد
در جامعه ،

نشانه و متضمن  اجرای عدالت و احترام به قانون نیست !

body1]

بلکه بی ثباتی و عدم مدیریت بحران یک جامعۀ عصیان زده را نشانه است !

برای ایجاد امنیت در جامعه ،همۀ ملت را نمیتوان زندان کرد!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
Multiple prisons، ایجادزندانهای متعدد، جامعه عصیان زده، مدیریت بحران، تضمین امنیت، اجرای عدالت،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink