عرفان واعتراض – امتناع دستها ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Refusal of hands! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

من به باران اعتماد دارم

ولی باران نمی بارد

و دست ها امتناع دارند

که بذر مهربانی در میان مردمان کارند!

body1]

چه دنیایی ست ،

که کس جز پشت خود

پشت کس دیگر نمی خارد!

چه دنیایی ست!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
امتناع دستها، Refusal of hands، باران، کاشتن، خاریدن، بذرمهربانی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink