عرفان واعتراض – آن علی نیست!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) It is not Ali! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

مولا علی را

نه آنگونه که ملاها  برتر از انسانش
معرفی
کرده اند

نه-

 بلکه  انسان برترش میدانم

انسان برتری که از آدم و حوا و همسرشت دیگر انسان هاست!

 

body1]

و نه نوری که در گاوصندوق خدا برای روز واپسین نگهداری میشده.

که اگر این باشد ، هرگز الگو و سرمشق و نمونه متعالی

و انسان عالی قابل پیروی نمیتواند باشد !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، دین، 
برچسب ها :
It is not Ali، آن علی نیست، عرفان واعتراض، گاوصندوق خدا، روزواپسین، انسان متعالی، انسان برتر،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink