عرفان واعتراض – آمیختن تن ودل!(سخن دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Hearts and bodies! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

Hearts and
bodies!

Author:
Mohammad Khodkhodaie

اینهمه نزدیکی و  دوری به یک ارزن نمی ارزد

کاش از هم دور بودیم

اما دل هایمان به هم نزدیک بود!

body1]

سخت هراس دارم از نزدیک بودن تن هایمان

و دور بودن دل هایمان

یکی شدن تن ها و دل ها آرزویم بود که ممکن نمیشود

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
Hearts and bodies، عرفان واعتراتض، آمیختن تن ودل، دانه ارزن، دوری دلها،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink