عرفان واعتراض – آقای ترامپ موسی باشید!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) MrTramp be Moses! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

آقای ترامپ !

مردم دنیا  خسته از ظلم و ستم

و بیزار از تولد یک سزار دیگرند

مردم جهان یک موسی میخواهند و نه یک سزار

body1]

زیرا سزار قدرت داشت ، اما عشق نداشت

و موسی هم قدرت داشت و عشق

آقای ترامپ موسی باشید!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
آقای ترامپ موسی باشید، ترامپ، عرفان واعتراض، سزارروم، MrTramp be Moses، uar، rnvj،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink