عرفان واعتراض – آرزوی مرگ اسلام جدید!(نو مسلمان بلژیکی قاتل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Belgian Muslim Slayer! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

Belgian
Muslim Slayer!

Author:
Mohammad Khodkhodaie

یک بلژیکی تازه مسلمان شده ، در
موازات رهنمودهای

رهبران جنایتکار اسلام شیطان!

چند انسان بیگناه را با فریاد الله و اکبر
راهی قبرستان نمود

body1]

آرزو دارم تدفین دین اسلام جدید و بدیع را

در قبرستان های جنایتکاران جنگی جهان شاهد باشیم!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
مقاله، 
برچسب ها :
Belgian Muslim Slayer، آرزوی مرگ اسلام جدید، بلژیکی مسلمان قاتل، الله اکبر، تدفین دین، اسلام شیطان،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink