عرفان واعتراض – آخرین وسوسه! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The Last Temptation! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

آخرین
وسوسه!

The Last Temptation!

در
روزگاری

که خیانت
شده عادت

و صداقت

قصۀ برف  به تابستان است

body1]

به یقین به چه کس میتوان گفت:

که تو

آخرین وسوسۀ عشق اثیری منی

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، عشق، 
برچسب ها :
آخرین وسوسه، The Last Temptation، شعرعاشقانه، قصه برف وتابستان، خیانت شده عادت، شعروسخنان کوتاه محمدکدخدایی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink