عاشقانه های تلخ – متنفرم ازت….


متنفرم از همه …

متنفرم از دختری که با کثافت کاریاش باعث میشه همه رو به یه چشم ببینن

 

از پسری که حتی یه بارم به خواهر خودش نگفته گلم اما به یکی که نمیشناستش میگه خوبی گلم ؟

 

از پسری که همه رو هرزه میدونه اما خودشو خدا ….

 

از پسری که بدون دلیل ول میکنه میره اما بعدش دخترک رو مقصر میکنه 

 

از دختری که بخاطر یه پسر آشغال تن میفروشه 

از پسری که وقتی با زنشه به جای توجه به زنش به دختر جلویی میگه جوووون 

 

از کسایی که تا آدم یکم بهشون رو میده سوار آدم میشن

 

از همه متنفرم …

 

از کسایی که جنبه ندارن

 

از کسایی که وقتی میری چت روم درد اینکه حوصلت سر رفته حوصلتو سر می برن

 

از پسری که تا میگی سلام میگه شماره بده

از پسری که لاش خوره …

 

از پسری که اگه گشاد ترین چیزم بپوشی باز از کنارت رد میشه میگه جووون

 

از پسری که تو خیابون میاد دست میزنه به دختر مردم 

 

از پسری که همه خوشیاشو کرده بعد یه دختره آفتاب مهتاب ندیده می خواد واسه زندگیش

از پسری که تا یکم بهش رو میدی دیگه خودشو نمیشناسه 

 

از دختری که نفهمه یا خودشو میزنه به نفهمی 

از دختری که باعث بد شدن همه میشه 

 

از اینایی که دارو ندارشونو میزنن به سر این و اون 

 

از کسی که باهاش حرف میزنی میگه حوصله ندارم اما وقتی دلش گرفت تو مجبوری بشینی و بهش گوش بدی و حرف نزنی

 

از پسری که آبجی خودشو به رفیقش می فروشه

از اینایی که مخاطب خاصشونو میزنن تو سر اونایی که بی کسن

 

از اون کسایی که ادعای آدم بودن می کنن اما عوضین

 

متنفرم از عشق و عاشقی …. متنفرم از خودم …

متنفرم از رفیقای بی معرفتم …از بغضای گلوم …

از دل بیکسم … از حرفای دلم که هیچکسو ندارن 

از این دلتنگی … از این محکوم شدنها … از این سرزنشا 

 

از این اعتقادای مزخرف … از این دنیای لعنتی 

می فهمین ؟؟؟؟؟

#samane

#http://bazandi.blogfa.com/

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink