عاشقانه های تلخ – سعی میکنم…


سعی میکنم حالم خوب باش….

سعی میکنم ناراحت نباشم…….

سعی میکنم دوست نداشته باشم……….

سعی میکنم حساس نباشم…….

سعی میکنم اشتباه نکنم…..

سعی میکنم دل نشکونم……….

سعی میکنم غرورنداشته باشم……

سعی میکنم آروم باشم…..

سعی میکنم قهر نکنم………

سعی میکنم نرم سمتش….

سعی میکنم سیگار نکشم…….

سعی میکنم کسی من وآروم نکنه……………

سعی میکنم چیزی منو آروم نکنه….

سعی میکنم آن نشم تا توی غمم باشم…..

سعی میکنم مث ی دختر ناز نداشته باشم…………

سعی میکنم عاشق کسی نشم…….

سعی میکنم شبا آروم بخوابم…..

سعی  میکنم ب آرزوهام برسم………

سعی میکنم……

آرع واقعیتش اینِ سعی میکنم ولیییی تاثیری نداره…..

# د.نوشت

#samane

#سعی میکنم

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink