عاشقانه های تلخ – زمین بدجورگرده….


+میش ی سئوال بپرسم…

-آره..حتما

+مگه نمی گفتی این بده …

مگه نمی گفتی ازاین دوری کن آدم خوبی نیست…

پس چرا الان باهاشی..

+اوممم..میدونی…خب ..

-خب چی؟؟؟

-خب آدما عوض نمیشن…

+مگه خودت نمی گفتی این عوض نمی شه..

-چراا.. ولی این اون آدمی ک من فکرمیکردم نیست…من اشتباه دربارش فکرمیکردم..

+وقتی من این حرفارو میزدم توبهم خندیدی.. یادت…

زمین بد جور گرد.. بدجور..

Samane#

#دست نوشت

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink