عاشقانه های تلخ – رسیدن ب عشق و…..


خلیا میگن رسیدن به عشق ینی ته ته خوش بختی…

ولی من اصلاحش میکنم ومیگم:

رسیدن به عشقت وخوشحال و خوش بخت بودن کنارهم ینی ته ته ته خوشبختی...:/

#saman

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink