عاشقانه های تلخ – دیوونه نیستم


من دیوونه نیستم…

فقط خیلی دوستش دارم!

فقط انقدر دوستش دارم که حاضرم جونمو براش بدم…

من دیوونه نیستم…

فقط وقتی عکس پروفش عوض میشه دست و پام یخ میکنه و بدنم میلرزه!

وقتی عکس جدیدشو میبینم اول باهاش حرف میزنم و بعد یه بوس رو عکسش…

بعد تا چند ساعت فقط گریه میکنم..

من دیوونه نیستم …

فقط وقتی میبینم پروف عاشقانه میزاره دلم میلرزه و قلب میشکنه..

با خودم میگم خوشبحال اونی که دوستش داره…

من دیوونه نیستم فقط دوستش دارم…همین!

#نوشته خودم

#hanieh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink