عاشقانه های تلخ – خیلی بدکردیدباهام… .


خیلی ساده ام…. 

که هرکی میاد سعی میکنم باهوش مهربان باشم….. 

ولی همین  آدم میادودلتو میشکون…. 

نمیتوانم کی میخوام این عادت و ترک کنم که باهمه مهربان نباشم و

مث خودشون باشم… 

#دست نوشت

#samane

#خیلی بد کردید

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink