عاشقانه های تلخ – ادعا


تنهام..

خیلی تنها

تازه فهمیدم خیلی حرفا دروغ بوده اصلا همش دروغ بود

اونایی که ادعا میکردن که دوستام ان… اونایی که ادعا میکنن دوستم دارن…

اونایی که میگفتم همیشه کنارم ان…

اونایی که میگفتن همیشه به فکرم هستن…

اما دیدم نه..

هیچکدومشون حتی یه لحظه هم بهم فکر نمیکنن …

حتی خبری ازم نمیگرن ..

واقعا چراااا؟

شمایی که لیاقت ندارید چرا الکی حرف میزنید پس؟

به فکر همه بودم اما هیچکس به فکرم نبود…

#دلنوشته خودم

#hanieh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink