سقوط یک هواپیمای آموزشی ارتش در اصفهانیک هواپیمای آموزشی متعلق به نیروی هوایی ارتش حین بازگشت از پرواز آموزشی خود، سقوط کرد، اما خلبانان این هواپیما پیش از سقوط خروج اضطراری انجام دادند.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink