ساعت کار دفاتر اسناد رسمی تهران تغییر کرد


نیوزستان تسنیم: در اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران آمده است: باعنایت به تغییر ساعت کار مراجع دولتی و سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی (مطابق تصمیم هیئت دولت)، به لحاظ هماهنگی و به منظور پشتیبانی از تصمیم مذکور، به اطلاع می‌رساند ساعت کار کانون سردفتران و دفتریاران مرکز ۶ الی ۱۴ و پایان ساعت کار دفاتر اسناد رسمی در دوره مزبور ساعت ۱۴ است.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink