رستوران بین‌راهی در جاده هراز در سال ۱۳۴۴


عکس زیر یک رستوران بین راهی را در جاده هراز در سال ۱۳۴۴ نشان می‌دهد.

سرویس عکس و فیلم لاو: عکس زیر یک رستوران بین راهی را در جاده هراز در سال ۱۳۴۴ نشان می‌دهد.

رستوران بین‌راهی در جاده هراز در سال ۱۳۴۴

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink