دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملیدوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی از ۱۶ اسفند لغایت ۲۴ اسفند در محل بوستان گفت و گو برپا می‌باشد.

سرویس عکس و فیلم لاو: دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی از ۱۶ اسفند لغایت ۲۴ اسفند در محل بوستان گفت و گو برپا می‌باشد.

منبع: نیوزستان مهر

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink