دلم می خواد…دلـم میـخواد مثل بچـگی هام بـرم تو کوچه….

با بچــهـ ها بازی کنم….

بلند بلند بخـندم….

بعد وسط بازی بیوفتم زمـین و بخاطر زخـم زانوم گریهـ کنم..

نه زخم دلـــم….

#نوشته خودl

#hanieh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink