در شرایط بحرانی ترکیه فردی مثل «اینجه» در سودای مقام است


رئیس حزب جمهوریت خلق در مورد احتمال برگزاری مجمع فوق‌العاده این حزب گفت: در حالی که وضعیت پولی ترکیه بحرانی شده و مردم در تأمین نیاز‌های روزمره خود با مشکل مواجه هستند، برخی‌های مثل محرم اینجه در سودای پست و مقام هستند.

نیوزستان تسنیم: «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب جمهوریت خلق در یک کنفرانس نیوزی در پاسخ به سؤال یکی از نیوزنگاران مبنی بر اینکه «آیا امضا‌های لازم برای برگزاری مجمع فوق‌العاده حزب جمهورت خلق به حدنصاب خواهد رسید؟» پاسخ داد: محض رضای خدا به من بگویید که آیا مسئله اول ترکیه این موضوع است؟ مردم بی‌گناهمان در زندان‌ها به سر می‌برند. متهمان بدون محاکمه به دست دادگاه قربانی می‌شوند. وضعیت پولی بحرانی شده است. نمایندگان مجلس زندانی هستند. مردم در تأمین نیاز‌های روزمره خود با مشکل مواجه هستند، اما برخی‌ها مثل محرم اینجه در سودای پست و مقام هستند.

وی با بیان اینکه این مسئله پذیرفتنی نیست، گفت: لازم است که بر مسائل مهم ترکیه متمرکز شویم. با این مشکلاتی که ترکیه دارد ما در حال دعوا بر سر برگزاری مجمع فوق‌العاده حزب جمهوریت خلق برای تعیین رئیس هستیم.

رهبر حزب جمهوریت خلق ادامه داد: در یکی از روز‌های پیش رو جلسه‌ای ترتیب خواهم داد و در آن از سردبیران رسانه‌ها دعوت خواهم کرد و به صورت مفصل در مورد مجمع فوق‌العاده حزب جمهوریت خلق و مشکلات ترکیه صحبت خواهم کرد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink