خیانتت…خیانت نکن…. 😐

چون اگ خیانت کنیی… 

خیانتم میبینی…. ☺️

#samane

#د. نوشت

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink