خیابان‌های یمن پس از سه سال جنگاکنون سه سال از جنگ یمن می‌گذرد. این جنگ که در ابتدا یک جنگ داخلی بین طرفداران علی عبدالله صالح، عبدربه منصور هادی و حوتی‌ها بود با ورود عربستان و با حمایت آمریکا به یه نبرد ویرانگر تبدیل شد.

سرویس عکس و فیلم لاو: اکنون سه سال از جنگ یمن می‌گذرد. این جنگ که در ابتدا یک جنگ داخلی بین طرفداران علی عبدالله صالح، عبدربه منصور هادی و حوتی‌ها بود با ورود عربستان و با حمایت آمریکا به یه نبرد ویرانگر تبدیل شد و اکنون کل یمن در ناامنی و خرابی گرفتار شده است. در ادامه تصاویری از زندگی مردم یمن در خیابان‌های جنگ زده عدن در جنوب یمن را می بینید.

منبع: AP

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink