خروج عراق از لیست سیاه FATFنیوزستان مهر: به نقل از سومریه نیوز، بانک مرکزی عراق روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی به طور رسمی خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری خود را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: این اقدام در پی پیشرفت و دستاورد بانک مرکزی عراق و دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم این کشور در زمینه مقابله با پولشویی حاصل شده است.

اقدام بانک مرکزی عراق در زمینه رفع کاستی ها، پایبندی به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و فراهم کردن الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله محورهایی است که در توضیح خروج عراق از لیست سیاه مطرح شده است.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink