خدایا اذیتم میکنن اینا….+کی تموم میشه؟؟

-چیییی؟؟؟

+زندگیم…..

-اینا اذیتت میکنن میارمت

پیش خودم

+عاشقتم خداجون

#samaneh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink