حضور نیروهای روسیه در سوریهنیروهای روسی همپیمان با دولت سوریه در اطراف منطقه غوطه شرقی در نزدیکی دمشق به گشت زنی می‌پردازند.

سرویس عکس و فیلم لاو: نیروهای روسی هم پیمان با دولت سوریه در اطراف منطقه غوطه شرقی در نزدیکی دمشق به گشت زنی می‌پردازند.

منبع: رویترز

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink