حرف دلمبدم میاد از آدمایی 

که…

تظاهر میکنن دوستم دارن…

#hanieh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink