حرفا…گاهی مهم تر از حرفایی که میزنی..حرفاییه که مدام بهشون فکر میکنی ولی نمیتونی به زبون بیاریشون!

#saman

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink