توافق تروریست‌های غوطه شرقی برای خروج شهرونداننیوزستان مهر: اسپوتنیک در نیوزی فوری اعلام کرد که تروریست های حاضر در غوطه شرقی سوریه قبول کرده اند تا در قبال دریافت کمک های انسان دوستانه اجازه خروج غیرنظامیان از این منطقه را بدهند.

این نیوز را مرکز روسی آشتی سوریه اعلام کرده است.

در روزهای گذشته اعلام شده بود که قرار است هر روز به مدت ۵ ساعت امکان خروج غیرنظامیان از غوطه شرقی فراهم شود اما تروریست ها اجازه خروج غیر نظامیان را این منطقه نمی دادند.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink